| | |Menu główne

Wdrożenie w ALSTOM Power

ALSTOM jest światowym koncernem specjalizującym się w dziedzinie infrastruktury energetycznej i transportowej. Notowany jest na giełdzie papierów wartościowych w Paryżu, Londynie i Nowym Jorku.

Koncern obsługuje rynek energetyczny działając między innymi w sferze wytwarzania energii elektrycznej, jej przesyłu i dystrybucji oraz przetwarzania. Obsługuje również rynek transportowy działając na rzecz transportu szynowego (kolejnictwo, tramwaje, metro) i morskiego.

Przewidywana sprzedaż ALSTOM w roku budżetowym od kwietnia 2001 do marca 2002 wyniesie 22 miliardy Euro. Organizacja ALSTOM w Polsce w obecnym składzie działa od połowy 2000 roku i zatrudnia około 3500 osób. Obecna ALSTOM Power Sp. z o.o. jest spółką znaną wcześniej pod nazwą ABB Zamech Ltd, powstałą na bazie asortymentu turbinowego i odlewniczego dawnych Zakładów Mechanicznych “Zamech” w Elblągu.

W październiku 2001 roku powstało Elbląskie Krajowe Centrum Technologii Informatycznych , które weszło w skład międzynarodowej organizacji IT Center, świadczącej usługi informatyczne wszystkim spółko, należącym do koncernu ALSTOM.

Polskie centrum jest ośrodkiem kompetencji w zakresie integracji aplikacji biznesowych Baan i PDM Metaphase. W pierwszym kwartale 2002 roku uruchomiona została największa w Polsce, oparta na sieci WAN instalacja AutoCAD Mechanical 6 firmy Autodesk obejmująca oddziały w Elblągu, Łodzi, Warszawie i Gdańsku. Program ten, to rozbudowany AutoCAD 2002 o szeregu specjalizowanych funkcjach, bibliotekach i procedurach obliczeniowych znacznie przyspieszających proces projektowania mechanicznego, co stanowi istotną kwestię umożliwiającą znaczną oszczędność czasu oraz obniżenie kosztów.

Biorąc pod uwagę fakt, iż programy Autodesk wykorzystuje w ALSTOM Power około 250 użytkowników, niezmiernie ważna stała się możliwość szybkiego i sprawnego dostępu do aplikacji na poszczególnych stacjach roboczych. Zarządzanie dużą ilością programów jednostanowiskowych jest uciążliwe, dlatego też ALSTOM Power zdecydował się na instalację sieciową.

Obecnie w ALSTOM Power w Polsce pracuje 131 licencji sieciowych AutoCAD Mechanical 6. Zastosowany tu program zarządzający licencjami pływającymi Flexlm umożliwia podłączenie znacznie większej ilości stacji roboczych. Istotną kwestią przy dużej liczbie stanowisk jest łatwość zarządzania i administracji. W przypadku ALSTOM Power sam dostęp użytkownika do puli licencji nie rozwiązuje problemu, ponieważ w skład spółki wchodzą zakłady rozmieszczone w oddziałach na terenie całego kraju.

Konieczne było zatem wykorzystanie sieci WAN, która umożliwiła użytkownikom nie tylko z Elbląga, ale także z naszych oddziałów w Warszawie, Łodzi i Gdańsku dostęp do serwera licencji znajdującego się w Elblągu.

Bardzo wygodne korzystanie z puli licencji pływających może również ograniczać użytkownikom dostęp do AutoCAD Mechanical 6. Dzieje się tak w przypadku, gdy ilość instalacji na stacjach roboczych znacznie przekracza liczbę zakupionych licencji. Może to spowodować opóźnienia w realizacji projektów i dlatego sytuacja taka w ALSTOM Power jest niedopuszczalna. Utworzono więc grupy użytkowników w poszczególnych zakładach, z prawami, uwzględniającymi kluczowym pracownikom stały dostęp do licencji.
Możliwość monitoringu daje natomiast obraz wykorzystania licencji zakupionego oprogramowania. Obecnie w ALSTOM Power pracuje również oprogramowanie Mechanical Desktop, Inventor oraz AutoCAD 2002. Zdecydowaną przewagę stanowią licencje AutoCAD Mechanical 6, którego sieciowa instalacja 131 licencji jest największa w Polsce, a być może w Europie.