| | |Menu główne

Wdrożenie Systemu Inżynierskiego

System inżynierski (SI) to  kiedyś deska kreślarska wraz poradnikiem inżyniera potem CAD na ekranie czy  w kolejnej odsłonie projektowanie  3D. Obecnie, w przededniu ( a może już  w trakcie ? ) dominacji koncepcji przemysł 4.0 (Industrie 4.0) redefinicji wymaga pojęcie SI.

Teraz  i w przyszłości  realizując idee Smart Factory SI wyszedł poza strukturę stricte projektową. W zależności od profilu firmy uczestniczy w wielu jej procesach działania począwszy od pomysłu, marketingu , technologii, produkcji poprzez kosztorysowanie, serwis, logistykę czy wreszcie relacje z klientami.

Podkreślić należy że udział w tych procesach opiera się z korzystania z dobrodziejstw internetu. Krótko mówiąc Internet of Things (IoT) czy cloud computing to już rzeczywistość w której „funkcjonuje „ nasz  System Inżynierski.

Postrzegając dynamikę  zmian funkcjonalności i zadań SI w firmie zapraszamy do skorzystania z naszych bogatych doświadczeń wdrożeniowych.

Oto przykładowy zakres aplikacji i utrzymania SI w twojej firmie:

Wdrożenie Systemu Inżynierskiego (SI)

Analiza stanu SI:

 • Analiza Bazowa
 • Zasoby
 • Kompetencje
 • Oczekiwania

Propozycje zmian i optymalizacji SI:

 • Konsultacje
 • Projekt optymalizacji zasobów
 • Standardy i procedury
 • Harmonogram wdrożenia

Aplikowanie rozwiązania SI:

 • Instalacje
 • Implementacja środowiska pracy CAx i PDM
 • Szkolenie z oprogramowania
 • Szkolenie metodologii pracy

Rozruch systemu:

 • Wsparcie wdrożeniowe
 • Asysta
 • Ocena funkcjonalna i biznesowa

Eksploatacja SI:

 • Serwis i zarządzanie SI SWS
 • Szkolenia uaktualniające
 • Konsultacje bieżące
 • Monitoring eksploatacji i zalecenia zmian