| | |Menu główne

Wdrożenie oprogramowania Autodesk Vault w firmie Siemens Sp. z o.o. Biuro Regionalne w Elblągu

W lipcu 2008 roku  zakończono wdrożenie systemu do zarządzania dokumentacją Autodesk Vault w Siemens Sp. z o.o. Biuro Regionalne w Elblągu.
Autodesk Vault to podstawowa konfiguracja systemu do zarządzania dokumentacją.

Obecnie Autodesk Inc. jest producentem całej rodziny systemów Vault:

•    Autodesk Vault
•    Autodesk Vault Workgroup
•    Autodesk Vault Collaboration
•    Autodesk Vault Professional
Zobacz także opisy porównawcze

Autodesk Vault jest idealnym rozwiązaniem dla małych grup projektowych, gdyż  relatywnie krótki czas wdrożenia (5-10dni) gwarantuje szybki zwrot z inwestycji.

Zespół konstrukcyjny firmy Siemens Sp. z o.o. od wielu lat projektował urządzenia wykorzystując rozwiązania Autodesk, głównie AutoCAD Mechanical oraz AutoCAD Inventor. Z tego powodu  Autodesk Vault okazał się najlepszym rozwiązaniem, gdyż można było go łatwo zintegrować  z w/w oprogramowaniem.

Konsultanci firmy AutoR KSI wraz z partnerami z biura konstrukcyjnego w Siemens wdrożyli oprogramowanie Autodesk Vault w obszarze pracy współbieżnej, zarządzania wersjami plików oraz archiwizacji danych.
System zarządza danymi projektowymi (plikami CAD z AutoCAD Mechanical oraz Inventor) oraz danymi ogólno biurowymi (pliki MS Office, bitmapy itd).

Wdrożenie obejmowało:

  • analizę przedwdrożeniową,
  • opracowanie sposobu pracy z nowym systemem, •    instalację i konfigurację oprogramowania,
  • szkolenie konstruktorów,
  • wsparcie w pierwszych dniach pracy.

Wdrożenie znakomicie usprawniło pracę 7 osobowego zespołu konstruktorów:

  • ograniczono błędy projektowe,
  • znacząco skrócono czas wyszukiwania informacji niezbędnych w procesie projektowania,
  • podniesiono standard bezpieczeństwa przechowywania strategicznie ważnych danych,
  • ujednolicono standardy projektowe.

Wszystkie powyższe korzyści w połączeniu z krótkim czasem wdrożenia (7 roboczodniówek) idzie oraz  niskim kosztem wdrożenia, sprawiły, iż przedsięwzięcie to  uzyskało bardzo wysoką ocenę  konstruktorów jak i kadry managerskiej potwierdzoną listem referencyjnym wystawionym przez Siemens.

——————————————————————————————————————————————————————————–
Firma Siemens Sp. z o.o., Biuro Regionalne w Elblągu, jako część międzynarodowego koncernu zajmuje się projektowaniem i wykonaniem układów technologicznych sprężania gazu.

Inne referencje:
Tagor S.A.
Siemens Sp. z o.o. Biuro regionalne w Elblągu