| | |Menu główne

Ocena biznesowa systemu projektowania

Ocena biznesowa systemu i jego zmian to działania zarządcze, za które zasadniczo odpowiada Twoja firma. Wiedza pozyskana w wyniku tych ocen umożliwia m.in. efektywne analizy opłacalności i czasu zwrotu z czynionych w system inwestycji. Faza Oceny i Wyboru powinna być przeprowadzona przed fazą Monitoringu, gdyż określa ona jakie konkretne, istotne dla Twojej firmy parametry mają być monitorowane. 

W zakres tej zarządczej fazy wspomagania wchodzi Ocena Kompleksowego Stanu Systemu i jego Potrzeb, oraz podrzędnie, w odniesieniu do zmian wdrożeniowych systemu, Wybór Zmian Wdrożeniowych.

UWAGA: Ocenę biznesową zwyczajowo autoryzuje zarządczo Twoja firma, jakkolwiek nasi konsultanci gotowi są uczestniczyć i wspierać Cię w tej, jakże ważnej, fazie wspomagania.

Jeśli jesteś zainteresowany efektami, płynącymi z biznesowej oceny Twojego systemu projektowania i jego zmian. 

skontaktuj się z naszym konsultantem