| | |Menu główne

Autodesk Consulting

584_autodesk_consulting2

Z dumą i satysfakcją informujemy, że firma nasza, jako pierwsza w Polsce, uzyskała od Autodesk status partnera konsultingowego w zakresie wdrażania systemów komputerowego wspomagania projektowania.

Nowo otrzymany status Autodesk Consulting Specjalized® odzwierciedla nasze kompetencje jako krajowego lidera w przygotowaniu i prowadzeniu wdrożeń u Klienta – w kierunku najlepszego wykorzystania produktów Autodesk, maksymalizacji zwrotu z inwestycji oraz minimalizacji ryzyka.Ten nowy status ten dedykujemy Wam, naszym Klientom – to Wasze osiągnięcia są jego podstawą!

Dlaczego warto współpracować z firmą, posiadającą status Autodesk Consulting Certified®?

Certyfikat Autodesk Consulting obejmuje zakres i jakość działań, pozwalających partnerowi Autodesk zastosować i zintegrować u Klienta technologie Autodesk do innowacyjnego projektowania inżynierskiego  i doskonalenia procesów biznesowych, celem maksymalizacji zwrotu z inwestycji oraz minimalizacji ryzyka.

Certyfikując określone usługi, Autodesk ocenia swoich partnerów w następujących obszarach:

  • zakresu proponowanego rozwiązania (oprogramowanie, zakres współpracy, usługi) oraz jego wartości dla Klienta,
  • zdolności do dostarczenia Klientowi kompletnego rozwiązania w zakresie poprawy procesu biznesowego, którego częścią jest projektowanie (m.in. współpracy z innymi producentami i podwykonawcami),
  • strategii i rozwoju wewnętrznego partnera pod kątem dostarczania rzeczywistych wartości z punktu widzenia Klienta,
  • rozumienia różnicy pomiędzy dostarczaniem oprogramowania a dostarczaniem rozwiązania, na które składa się nie tylko oprogramowanie, lecz także sens i istota wdrożenia, a co za tym idzie usługi, dedykowane wartościowej poprawie specyficznych procesów biznesowych,
  • potwierdzenia powyższych obszarów w drodze niepodważalnych referencji od Klientów.

Jeżeli uważasz, że procesy związane z projektowaniem nie wspierają w pełni biznesu w Twojej firmie, skontaktuj się z naszym Działem Wdrożeń!