| | |Menu główne
zaslepka

Szkolenia Autodesk Inventor

Autodesk Inventor – bazowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynajacych dopiero pracę z programem Autodesk Inventor i nie jest od nich wymagana żadna wiedza z zakresu obsługi tego oprogramowania. Uczestnicy zostaną zapoznani ze sposobami tworzenia parametrycznych szkiców i części, z modelowaniem złożeń oraz generowaniem dokumentacji technicznej części i zespołu.

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik potrafi:

* tworzyć parametryczne szkice 2D (narzędzia do tworzenia i edycji geometrii, wiązania geometryczne i wymiarowe),
* modelować i edytować części (wyciągnięcie, obrót, wyciągnięcie złożone, przeciągnięcie),
* wykonywać podstawowe operacje na modelach (fazuj, zaokrągl, otwory i gwinty, szyk, lustro),
* wstawiać, tworzyć i nadawać wiązania na komponenty,
* wykorzystywać części z biblioteki elementów znormalizowanych,
* generować dokumentację techniczną części (rzuty, przekroje, szczegóły, wymiarowanie i opis),
* tworzyć dokumentację techniczną zespołów (widoki, reprezentacje, prezentacja montażowa, zestawienie komponentów, numer pozycji, tworzenie i edycja listy części).

Czas trwania: 24 godziny
Cena: 1 600 zł/netto
Zobacz szczegółowy zakres szkolenia

 

Autodesk Inventor – średniozaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających środowisko programu Autodesk Inventor na poziomie szkolenia bazowego. Uczestnicy zostaną zapoznani z metodami generowania i wykorzystywania części adaptacyjnych, inteligentnych części i wiązań oraz z tworzeniem wizualizacji i animacji w Inventor Studio.

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik potrafi:

* współdzielić szkic,
* wykorzystywać zaawansowane techniki modelowania części (iParts, iFeatures, komponent pochodny),
* tworzyć i animować zespoły (iMates, części adaptacyjne, wiązania ruchu, wiązania przejściowe, sterowanie wiązaniem),
* przygotować dokumentację techniczną (opcje przy generowaniu rzutów i wymiarowaniu, symbole, elementy konstrukcyjne, komponenty adaptacyjne),
* tworzyć prezentacje (wizualizacja, renderowanie i animacja w Inventor Studio),
* pracować współbieżnie (środowisko, ustawienia i komponenty Vault).

Czas trwania: 18 godzin
Cena: 1 200 zł/netto
Zobacz szczegółowy zakres szkolenia

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających środowisko programu Autodesk Inventor na poziomie szkolenia bazowego. Uczestnicy zostaną zapoznani z metodami projektowania konstrukcji bachowych, modelowania części blaszanych i generowania ich płaskich rozwinięć.

Autodesk Inventor – projektowanie konstrukcji blachowej

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik potrafi:

* definiować wartości domyślne dla części bachowej,
* tworzyć kołnierze i zawijać obrzeża,
* generować zagięcia i zawinięcia,
* łączyć narożniki,
* modelować otwory przebijane,
* generować płaskie rozwinięcia modeli.

Czas trwania: 6 godzin
Cena: 400 zł/netto

Autodesk Inventor – konstruowanie konstrukcji spawanej

Szkolenie to jest przeznaczone dla osób chcących efektywnie projektować konstrukcje spawane z wykorzystaniem oprogramowania Autodesk Inventor. Od jego uczestników jest wymagana wiedza z zakresu szkolenia Autodesk Inventor – bazowy. Uczestnicy kursu nauczą się przygotowywać, definiować i nakładać spoiny oraz przeprowadzać ich obróbkę.

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik potrafi:

* przygotować komponenty do dalszej operacji nakładania spoin,
* definiować i nakładać spoiny (pachwinowa, kosmetyczna czołowa),
* tworzyć symbole i przekroje spoin,
* obliczać spoiny otworowe, czołowe i pachwinowe,
* modelować otwory przebijane,
* wykonywać obróbkę spoin.

Czas trwania: 6 godzin
Cena: 400 zł/netto

Autodesk Inventor Professional – rury i rurki

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób dobrze znających środowisko programu Autodesk Inventor. Od jego uczestników jest wymagana wiedza z zakresu szkolenia Autodesk Inventor – bazowy i średniozaawansowany. Uczestnicy poznają zasady użytkowania modułu tworzenia przebiegów rurociągów z wykorzystaniem biblioteki elementów znormalizowanych Content Center.

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik potrafi:

* definiować ustawienia tras i przebiegów,
* tworzyć sztywne rury ze złączami, rurociągi z zagięciami, przewody giętkie,
* edytować trasy i rurociągi,
* generować dokumentację 2D.

Czas trwania: 6 godzin
Cena: 400 zł/netto

Zadzwoń do nas i zapisz się na szkolenie: 22 675 99 11