| | |Menu główne

Szkolenia AutoCAD

AutoCAD / AutoCAD bazowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających dopiero pracę z programem AutoCAD / AutoCAD LT i nie jest od nich wymagana żadna wiedza z zakresu obsługi tego oprogramowania. Uczestnicy zostaną zapoznani z możliwościami i filozofią pracy w środowisku AutoCAD / AutoCAD LT.

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik potrafi:

 • wprowadzać dane jako współrzędne względne, bezwzględne i biegunowe,
 • korzystać z lokalizacji względem obiektu,
 • tworzyć nowe obiekty (linia, okrąg, łuk, prostokąt, polilinia, splajn, elipsa, szyk, lustro, obrót),
 • używać warstw oraz edytować właściwości obiektów,
 • modyfikować obiekty (utnij, wydłuż, zaokrągl, fazuj, dołącz, przerwij, skala, rozciągnij),
 • opisywać rysunki (tekst wielowierszowy, style tekstu, edycja tekstu),
 • wykonywać wypełnienie obiektów (kreskowanie, edycja kreskowania),
 • wymiarować geometrię (tworzenie i edycja wymiarowania),
 • wydrukować rysunek (menedżer ustawień strony i stylów wydruku).

Czas trwania: 18 godzin
Cena: 900 zł/netto
Zobacz szczegółowy zakres szkolenia

 

AutoCAD średniozaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających środowisko programu AutoCAD na poziomie szkolenia bazowego. Uczestnicy zostaną zapoznani ze sposobami tworzenia i edycji elementów rysunkowych, potrzebnych do wydajnej pracy podczas tworzenia dokumentacji technicznej.

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik potrafi:

 • tworzyć obiekty rysunkowe (multilinia, pierścień, obwiednia, region, obraz rastrowy),
 • tworzyć tolerancje geometryczne oraz tworzyć i edytować style wymiarowania,
 • używać odnośników zewnętrznych,
 • tworzyć bloki i atrybuty oraz bloki dynamiczne,
 • zarządzać warstwami (filtr warstw, menedżer stanów warstw),
 • tworzyć arkusze i widoki arkuszy,
 • drukować i publikować dokumentację,
 • tworzyć i pracować z zestawami arkuszy,
 • używać pól i atrybutów.

Czas trwania: 18 godzin
Cena: 900 zł/netto
Zobacz szczegółowy zakres szkolenia

 

AutoCAD zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających doświadczenie w tworzeniu dokumentacji technicznej z wykorzystaniem programu AutoCAD i znających środowisko tego programu na poziomie szkolenia średniozaawansowanego. Uczestnicy zostaną zapoznani ze sposobami migrowania plików oraz pracą z zewnętrzną bazą danych.

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik potrafi:

 • dostosować AutoCAD (tworzenie makr, linii i wzorów kreskowania, tworzenie pliku symboli i czcionek, wczytywanie aplikacji),
 • konserwować i regenerować rysunki (kopia bezpieczeństwa, naprawianie i archiwizacja rysunków, pliki tymczasowe),
 • korzystać z ustawień opcji AutoCAD,
 • dostosować interfejs użytkownika oraz migrować pliki,
 • pracować z danymi internetowymi i eksportować dane,
 • tworzyć połączenia z bazą danych.

Czas trwania: 12 godzin
Cena: 600 zł/netto
Zobacz szczegółowy zakres szkolenia

 

AutoCAD modelowanie 3D

Szkolenie przeznaczone jest dla osób biegle wykonujących rysunki płaskie z wykorzystaniem programu AutoCAD oraz znających środowisko tego programu na poziomie szkolenia bazowego i średniozaawansowanego. Uczestnicy zostaną zapoznani z filozofią pracy w przestrzeni trójwymiarowej oraz z możliwościami wykorzystania modelowania bryłowego do efektywnego wykonywania zadań inżynierskich.

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik potrafi:

 • tworzyć proste i złożone modele bryłowe,
 • pobierać informacje z modelu 3D,
 • tworzyć przekroje modeli 3D i generować dokumentację 2D,
 • tworzyć rysunki z modeli 3D.

Czas trwania: 12 godzin
Cena: 600 zł/netto
Zobacz szczegółowy zakres szkolenia

 

 

Zadzwoń do nas i zapisz się na szkolenie: 22 675 99 11