| | |Menu główne
zaslepka

Szkolenia AutoCAD Mechanical


AutoCAD Mechanical – bazowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających środowisko programu AutoCAD na poziomie szkolenia bazowego. Uczestnicy zostaną zapoznani ze sposobem tworzenia i edycji rysunków technicznych, z wykorzystaniem kalkulatorów i biblioteki  części dostarczonych wraz z oprogramowaniem.

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik potrafi:

 •   posługiwać się narzędziami do tworzenia i edycji geometrii,
 •   generować części mechaniczne (wałki, sprężyny, łańcuchy, pasy),
 •   korzystać z biblioteki elementów znormalizowanych,
 •   tworzyć arkusze rysunkowe,
 •   tworzyć wymiarowanie i używać symboli do opisu rysunku,
 •   zestawiać komponenty, tworzyć listy części i numery pozycji,
 •   wykonywać i interpretować wyniki obliczeń inżynierskich.

Czas trwania: 18 godzin
Cena: 900 zł/netto
Zobacz szczegółowy zakres szkolenia

 

AutoCAD Mechanical – średniozaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących już z programem AutoCAD Mechanical i znających środowisko tego programu na poziomie szkolenia bazowego. Uczestnicy zostaną zapoznani z zaawansowanymi możliwościami tworzenia i edycyji geometrii oraz mechanizmami obliczeń inżynierskich.

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik potrafi:

 •   organizować rysunki w strukturę,
 •   opisywać rysunki (symbole spoin, chropowatość powierzchni, tolerancje kształtu i położenia, element odniesienia),
 •   tworzyć arkusze rysunkowe (widoki w arkuszach, skalowanie obszarów, rzutnie),
 •   wykorzystywać części znormalizowanych (szablony połączeń gwintowych, obliczenia sprężyn, koła pasowe i zębate),
 •   używać generatora wałków (kontur, części znormalizowane, koła zębate, nakiełki, przerwania wałka),
 •   wykonywać obliczenia inżynierskie (moment bezwładności, linia ugięcia, obliczenia wałków, MES),
 •  projektować współbieżnie z wykorzystaniem programu Autodesk Vault.

Czas trwania: 18 godzin
Cena: 900 zł/netto