| | |Menu główne

Sygnalizatory uliczne LED dla Dialight-Garufo

W marcu 2004r. otrzymaliśmy zlecenie dotyczące komputerowego przeprojektowania drogowego sygnalizatora świetlnego. Treścią zlecienia było dopasowanie obudowy sygnalizatora świetlnego do produkowanych przez firmę Dialight-Garufo źródeł światła, wykonanych w technologii LED.

Rys. 1. Źródło światła LED

Wprowadzono także wymóg szeregu zmian konstrukcyjnych obudowy jak również drzwiczek sygnalizatora, mających na celu:

  • uproszczenie konstrukcji
  • poprawę sztywności konstrukcji
  • lepsze rozłożenie wewnętrznych przewodów elektrycznych
  • zmniejszenie prawdopodobieństwa wyłamania elementów zawiasów oraz zatrzasku podczas montażu oraz przeglądów serwisowych
  • zmniejszenie ilości plastiku, zużytego do procesu wtrysku
  • maksymalne uproszczenie wykonawstwa formy wtryskowej.
Rys. 2. Sygnalizator - rysunek eksplodowany

Rys. 2. Sygnalizator – rysunek eksplodowany

Ze względu na złożoność tematyki i konieczność zastosowania rozwiązań uniwersalnych, umożliwiających umieszczenie nowoczesnych lamp nie tylko w nowych obudowach lecz także w większości obecnie stosowanych, dokonano analizy konstrukcji sygnalizatorów aktualnie produkowanych, jak również dostarczonego przez firmę Dialight-Garufo prototypu, stanowiącego element bazowy.
Analiza taka pociągała za sobą konieczność bardzo dokładnego pomiaru prototypu, celem stworzenia faktycznie nowej konstrukcji. Pomiary zostały wykonane w laboratorium miernictwa, z dokładnością do setnej a niejednokrotnie tysięcznej części milimetra, przy użyciu dotykowych maszyn cyfrowych jak również mikroskopów optycznych. Na ich podstawie wykonano dokumentację płaską, która pozwoliła na wstępną weryfikację poprawności modeli i wprowadzenie pierwszych zmian.

Po przejściu tego etapu rozpoczęto pracę na budową obiektów 3D. Jako bazę programową wykorzystano program Autodesk Inventor, dokonując przeniesienia zarysów płaskich do postaci modeli trójwymiarowych. Samo projektowanie 3D dało możliwość analizy poszczególnych elementów od strony całego złożenia. W tej fazie dokonano korekt położenia zawiasów i zamków, rozmiarów części zapewniających wodoszczelność obudowy itd.
Gotowe pliki zostały zapisane w wielu standardowych formatach wymiany danych i obecnie czekają na realizację produkcyjną form wtryskowych.
Można stwierdzić, iż założone przez Zleceniodawcę zmiany konstrukcyjne zostały z powodzeniem wprowadzone do modeli, uzyskując w ten sposób nowy, ulepszony projekt i produkt. Bliższe informacje: dr inż. Paweł Maciąg, tel. +48 22 360 83 15

O Zleceniodawcy: Amerykańska korporacja Dialight przejęła w 2002 firmę Garufo GmbH, tworząc globalnego lidera w oświetleniu sygnałowym LED dla ruchu ulicznego, kolejowego, oraz w lotnictwie. Dialight jest wiodącym wytwórcą takich świateł w Ameryce Północnej, Garufo cieszy się analogiczną pozycją w Europie.