| | |Menu główne

O firmie

O firmie

AutoR KSI – lider wspomagania zmian w systemach projektowania inżynierskiego

Opierając się na ponad 20-letnich doświadczeniach, inspirujemy i uczestniczymy we wspomaganiu systemów CAD/CAE/PDM/CAM w firmach, obejmującym całościowe wsparcie takich systemów oraz ich zmian poprzez planowanie, wdrażanie, usprawnianie i optymalizację inżynierskich procesów biznesowych. Pomagamy firmom w podwyższaniu jakości krytycznych elementów systemu – kwalifikacji i motywacji kadry, projektów inżynierskich, oprogramowania, sprzętu, zasobów informacji inżynierskiej oraz organizacji całości systemu oraz interface CAD/ERP. Wspomagamy procesy zarządzania projektowaniem, projektowania inżynierskiego oraz pomocniczych, wspierających projektowanie. Specjalizujemy się w obsłudze firm z branży górniczej, energetycznej,  elektromechanicznej oraz projektowania instalacji przemysłowych. Rozwijamy swoje kompetencje w sposób ciągły: w 2011 r. firma uzyskała autoryzacje, dotyczące biznesowego konsultingu inżynierskiego oraz wspomagania zarządzania cyklem życia produktu.

Nasze usługi są niezwykle wysoko cenione w branży, m.in. za jakość oraz pomoc w poprawie efektów z projektowania inżynierskiego.

AutoR – co oferujemy?

Wdrażamy i dostarczamy systemy inżynierskie (CAD, PDM, CAM, CAE…) wsparte szkoleniami, serwisem oraz wsparciem, wraz z dedykowanym do specjalistycznych zastosowań inżynierskich sprzętem i infrastrukturą sieciową.Posiadamy bardzo bogate tradycje i doświadczenia szkoleniowe – między innymi związane z założeniem pierwszego w Polsce akademickiego Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk. Obecnie, po dołączeniu do Grupy Kapitałowej PROCAD, działalność szkoleniowa jest prowadzona w imieniu wszystkich spółek Grupy przez Autoryzowane Centrum Szkoleniowe PROCAD. Nasze szkolenia prowadzimy według sprawdzonych standardów, w oparciu o wyróżniającą się kadrę dydaktyczną, posiadając autoryzacje producentów oprogramowania. Kursy dla określonych przedsiębiorstw przygotowujemy w oparciu o identyfikację ich konkretnych potrzeb. Organizujemy nowatorskie przedsięwzięcia szkoleniowe i konferencyjne, które pomagają osobom pracującym w branży inżynierskiej podnosić kwalifikacje i wymieniać się doświadczeniami. Wspieramy firmy w precyzyjnym definiowaniu swoich potrzeb w zakresie systemów inżynierskich jak i stwarzaniu optymalnej strategii ich zaspokojenia.Oferujemy pełną obsługę biur projektowych i konstrukcyjnych w zakresie serwisu, wsparcia technicznego i szkoleń. Współpracę taką realizujemy najczęściej w oparciu o określone, odrębne umowy SUS i SST), które przenoszą znacząco ciężar obsługi oraz utrzymania systemu inżynierskiego z określonego przedsiębiorstwa na AutoR KSI, pozwalając biurom ograniczyć nakłady pracy na zadania niezwiązane bezpośrednio z pracą projektową, poprawiając przez to efektywność i konkurencyjność.

AutoR – co nas wyróżnia?

Rozumiemy rolę, jaką odgrywa aktywnie rozwijający się system inżynierski CAx w funkcjonowaniu całej firmy i osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Naszą działalność postrzegamy w kategoriach wspierania biznesu naszych klientów, przez określone i umiejętne wykorzystanie technologii informatycznych. Dlatego współpracującym z nami firmom doradzamy najkorzystniejsze możliwe rozwiązania, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Pomaga to naszym parterom osiągnąć najlepszy efekt biznesowy z inwestycji w stosowne rozwiązania programowe, sprzętowe i organizacyjne.Jesteśmy jedną z najwyżej cenionych marek w branży CAD w Polsce. Posiadamy najwyższe osiągalne obecnie certyfikaty Autodesk. Nasze wyjątkowe doświadczenie w obsłudze całego procesu wdrożenia systemów inżynierskich potwierdzone jest stosownymi referencjami od znanych na rynku firm.

Referencje :

AutoR – historia firmy