| | |Menu główne

Propozycje zmian i optymalizacji SI

Konsultacje

W imię maksymy „nic o Was bez Was”.

Użytkując dobrej praktyki konsultacji i mając zdefiniowany stan SI mówiąc językiem matematyczno informatycznym „iterujemy” możliwe rozwiązania optymalizacji/zmiany SI

Wynikami wymiany wiedzy z Partnerami powinny być precyzyjne odpowiedzi na pytania :

 • Jakie są cele taktyczne i strategiczne firmy, na które ma wpływ SI?
 • Jakie konkretnie zmiany należy realizować?
 • Czy proponowane zmiany są  opłacalne?
 • Jakie oprogramowanie wybrać: dedykowane czy standardowe i dlaczego?
 • Jak sformułować wymagania wobec jakości i integracji danych zmiany z posiadaną bazą wiedzy?
 • Jak zdefiniować kamienie milowe w całym  procesie zmiany SI?
 • Jakie zagrożenia niesie wdrażanie zmiany naszego SI ?
 • Jakie działy czy funkcjonalności firmy skorzystają ze zmiany SI
 • Kogo i w jakim zakresie szkolić w związku ze zmianą SI?
 • Jakie role dla zasobów ludzkich systemu przewiduje zmiana SI i jak zmienia to strukturę zarządzania firmy?

Projekt Optymalizacji

Wynik konsultacji obejmujący kompleksowo stan SI i wytyczne będące efektem konsultacji pozwolą przystąpić do przedstawienia pełnego zakresu proponowanych zmian SI. Optymalizacja obejmować będzie zarówno wykorzystanie zasobów jak i szeroko rozumianych kompetencji.

Innowacyjność, praca grupowa czy międzybranżowa, zarządzanie zespołami i danymi to kluczowe wyzwania w procesie funkcjonowania nowoczesnego SI.

Standardy i procedury

Niezależnie od wielkości SI i zadań jemu stawianych jednym z krytycznych obszarów do osiągniecia najlepszych efektów optymalizacji jest standaryzacja .  Począwszy od szablonów dokumentów poprzez biblioteki, foldery czy archiwum a skończywszy na metodologii projektowania z obiegiem dokumentacji włącznie definiujemy szeroko rozumianą kompetencję.

Jednoznaczne zidentyfikowane, zdefiniowane i opisane w procedurach poszczególne standardy  procesu projektowego dają gwarancję osiągniecia najwyższej możliwej produktywności dla całej firmy.

Harmonogram wdrażania

Wdrożenie oprogramowania, technologii, metodologii pracy czy współpracy grupowej w zależności od zdefiniowanych kompetencji  i  kroków optymalizacyjnych skupiać powinno się na całym cyklu życia naszego SI .

Zatem uwzględniając indywidulaną specyfikę  naszego Partnera tworzymy Harmonogram działań obejmujący  :

 • Aplikowanie rozwiązania SI
 • Rozruch systemu
 • Eksploatacja SI

Poszczególne etapy działań w procesie wdrażania są ściśle zdefiniowane co pomaga stronom uświadomić zakres dostaw i czynności oraz zależności między nimi, ułatwia też nadzorowanie i wczesne wykrywanie zagrożeń realizacji.