| | |Menu główne

Eksploatacja SI

Serwis i zarządzanie SI SWS

Wspomaganie eksploatacji kompleksowej jest podstawowym etapem, zapewniającym należyte organizacyjno-techniczne funkcjonowanie systemu projektowania inżynierskiego i jego procesów. Przygotowuje firmę do maksymalnie produktywnego korzystania z pełni funkcjonalności systemu inżynierskiego. Pomaga utrzymać i rozwinąć wysoką produktywność z określonego wątku bądź całości Twojego systemu inżynierskiego. Ułatwia odzysk nakładów poniesionych na rozruch wątku systemu oraz czerpanie zysków.

Wspomaganie realizowane jest na poziomie techniczno-organizacyjnym, obejmuje system i procesy, zidentyfikowane w fazie oceny kompleksowego stanu i potrzeb. Wspomaganie monitorowane jest na bieżąco poprzez współbieżną fazę monitoringu biznesowego systemu projektowania – w obszarze stanu, celów, wskaźników i pojawiających się potrzeb zmian. Wspomaganie fazy eksploatacji kompleksowej sukcesywnie obejmuje i uwzględnia wspomaganie cyklów życia zmian wdrożeniowych – dla wszelkich odrębnie wdrożonych i eksploatowanych zmian pojawiających się w tej kompleksowej fazie.

Zależy Ci na jakości, wydajności i produktywności Twojego systemu CAx? Jeśli tak, skorzystaj z naszych usług:

 1. serwis
 2. wsparcie techniczne
 3. szkolenia

W zależności od potrzeb oferujemy trzy poziomy SWS, które mogą obejmować:

 • implementację oprogramowania przy zakupie;
 • konfigurowanie sprzętu przy zakupie;
 • szkolenia bazowe, rozszerzone, dedykowane;
 • bieżący serwis sprzętu oraz oprogramowania;
 • wsparcie poprzez utrzymywanie profesjonalnej kadry i gotowość na działanie.

Korzyści płynące ze stałej opieki SWS:

 • Stała kontrola nad wydajnością Twojego systemu projektowania
 • Pomoc w utrzymaniu i rozwoju produktywności• Serwis i suport eksploatacji systemu
 • Szkolenia wspomagające eksploatację
 • Szkolenia i seminaria w ramach konferencji Know-How dla Przemysłu
 • Bieżące konsultacje techniczne i merytoryczne
 • Bieżące raporty efektów

Nasza oferta SWS kalkulowana jest indywidulanie w zależności od wielkości biura projektowego oraz zakresu działań.

Dowiedz się więcej:

Skontaktuj się z naszymi specjalistami:

Szkolenia uaktualniające

Oferujemy stałe i ciągłe utrzymanie możliwie najwyższej efektywności pracy w Systemie Inżynierskim. Pojawiające się nowe wersje oprogramowania, nowe funkcjonalności oraz zmiany w samym procesie projektowania wymagają nieustannego podnoszenia kwalifikacji kadry. Szkolenia uaktualniające pozwalają korzystać z wszystkich tych zmian bezzwłocznie.

Nasze szkolenia dedykowane opierają się na analizie potrzeb użytkowników i pozwalają efektywnie wykorzystywać możliwości Systemu Inżynierskiego.

Konsultacje bieżące

Kiedy istnieje potrzeba szybkiego i sprawnego zaimplementowania nowych funkcjonalności nasi specjaliści służą pomocą. Także bieżące pytania zostaną natychmiast wyjaśnione.

Oferujemy indywidualny tryb podejścia do każdego zagadnienia. Informacje zostaną przekazane w formie dokumentacji, zdalnego połączenia lub bezpośredniego spotkania.

Monitoring eksploatacji i zalecenia zmian

Ocena stanu jest analizą funkcjonowania Systemu Inżynierskiego z punktu widzenia interesu przedsiębiorstwa jako całości. Określenie celów i wskaźników projektowania uwzględnia analizę specyfiki firmy oraz analizę efektywności zastosowanych rozwiązań. Monitoring eksploatacji pozwala na lepszą ocenę wyników, uzyskanych z określenia stanu wejściowego.

Oferujemy szybką reakcję na wyniki monitoringu w postaci przedstawienia propozycji niezbędnych zmian.