| | |Menu główne

Aplikowanie rozwiązania SI

Instalacje

Pierwszym etapem dostawy rozwiązania Systemu Inżynierskiego jest szybka instalacja i konfiguracja sprzętu wraz z oprogramowaniem. Obejmuje usługę dostarczenia w pełni skonfigurowanej stacji roboczej z odpowiednim system OS, sterownikami oraz oprogramowaniem. Instalacja oprogramowania zawiera także instalację wszystkich wymaganych serwice packów, hotfixówi dodatków subskrypcyjnych.

Implementacja Środowiska pracy CAx i PDM

System Inżynierski to przygotowane pod klucz środowisko pracy. Dlatego też nasza firma przeprowadza konfigurację oprogramowania, przygotowuje i ustawia szablony, style i profile. Określamy procedury współpracy, współdzielenia danych oraz sposób pracy w grupie projektowej.

Szkolenia produktowe

Efektywne rozpoczęcie pracy z nowym Systemem Inżynierskim wymaga podstawowej znajomości oprogramowania.
Oferujemy standardowe szkolenia bazowe z dostarczonego oprogramowania. Szkolenia prowadzone są wg wytycznych producenta przez certyfikowaną kadrę. Dostosowujemy miejsce i czas do oczekiwań użytkowników.

Szkolenia metodologii pracy

Częścią szkoleń bazowych lub bezpośrednio po odbyciu takich szkoleń jest wprowadzenie odpowiedniego sposobu pracy. Pozwala wykorzystać zdobytą wiedzę do realnej pracy z projektem.