| | |Menu główne

Analiza Stanu Systemu Inżynierskiego

Analiza Bazowa

Analiza Bazowa ułatwia Twojej firmie podjęcie decyzji czy przystąpić do dalszych etapów wdrażania SI.
Pozwala oszacować korzyści oraz ramy kosztów wdrażania i/lub eksploatacji Twojego SI. Koncentracje na tym wstępnym etapie na zagadnieniach ściśle powiązanych z Twym biznesem, jego procesie, zdolnością do szybkiej ewaluacji i adaptacji zmian to kluczowe zadania do wykonania.

Zasoby

W zależności od profilu Twej firmy identyfikujemy stan bieżący Twego SI. Najczęściej zakres obejmuje kadrę, oprogramowanie inżynierskie, infrastrukturę informatyczną, procesy inżynierskie czy zasoby informacyjne. Już na tym etapie pojawiają się nowe szanse pozwalające na optymalizację Twego SI.

Kompetencje

Zazwyczaj kojarzą się z trzema cechami : wiedzą, umiejętnością i postawą. I najczęściej bazują na zasobie ludzkim. Nasza identyfikacja jest znacznie szersza. Prócz wymienionych obejmuje kompetencje w sferze produktów i technologii, współpracy wewnętrznej i zewnętrznej czy wreszcie „wiedzy i pamięci zbiorowej „ wraz z danymi i ich przepływem danej firmy.

Doświadczenia nabyte w ponad 25 letniej historii wdrożeń AutoR KSI przekonują o kluczowej roli szeroko pojętej kompetencji firmy dla efektywności jej działania.

Oczekiwania

To najtrudniejszy z elementów identyfikacji stanu SI. W zależności od roli pełnionej w procesie sprzedaży, produkcji, projektowania czy eksploatacji danej firmy oczekiwania poszczególnych pracowników od SI lub jego zmiany są całkowicie odmienne.
Rolą AutoR KSI jest ich identyfikacja, sklasyfikowanie, w miarę możliwości unifikacja różnych oczekiwań i przedstawienie ich wypełnienia do przemyślanej realizacji w koncepcji optymalizacji SI. 

Konsultacje

W imię maksymy „nic o Was bez Was”.

Użytkując dobrej praktyki konsultacji i mając zdefiniowany stan SI mówiąc językiem matematyczno informatycznym „iterujemy” możliwe rozwiązania optymalizacji/zmiany SI.

Wynikami wymiany wiedzy z Partnerami powinny być precyzyjne odpowiedzi na pytania :

 • Jakie są cele taktyczne i strategiczne firmy, na które ma wpływ SI?
 • Jakie konkretnie zmiany należy realizować?
 • Czy proponowane zmiany są opłacalne?
 • Jakie oprogramowanie wybrać: dedykowane czy standardowe i dlaczego?
 • Jak sformułować wymagania wobec jakości i integracji danych zmiany z posiadaną bazą wiedzy?
 • Jak zdefiniować kamienie milowe w całym procesie zmiany SI?
 • Jakie zagrożenia niesie wdrażanie zmiany naszego SI ?
 • Jakie działy czy funkcjonalności firmy skorzystają ze zmiany SI
 • Kogo i w jakim zakresie szkolić w związku ze zmianą SI?
 • Jakie role dla zasobów ludzkich systemu przewiduje zmiana SI i jak zmienia to strukturę zarządzania firmy?

Projekt Optymalizacji

Wynik konsultacji obejmujący kompleksowo stan SI i wytyczne będące efektem konsultacji pozwolą przystąpić do przedstawienia pełnego zakresu proponowanych zmian SI. Optymalizacja obejmować będzie zarówno wykorzystanie zasobów jak i szeroko rozumianych kompetencji.
Innowacyjność, praca grupowa czy międzybranżowa, zarządzanie zespołami i danymi to kluczowe wyzwania w procesie funkcjonowania nowoczesnego SI.

Standardy i procedury

Niezależnie od wielkości SI i zadań jemu stawianych jednym z krytycznych obszarów do osiągniecia najlepszych efektów optymalizacji jest standaryzacja . Począwszy od szablonów dokumentów poprzez biblioteki, foldery czy archiwum a skończywszy na metodologii projektowania z obiegiem dokumentacji włącznie definiujemy szeroko rozumianą kompetencję.
Jednoznaczne zidentyfikowane, zdefiniowane i opisane w procedurach poszczególne standardy procesu projektowego dają gwarancję osiągniecia najwyższej możliwej produktywności dla całej firmy.

Harmonogram wdrażania

Wdrożenie oprogramowania, technologii, metodologii pracy czy współpracy grupowej w zależności od zdefiniowanych kompetencji i kroków optymalizacyjnych skupiać powinno się na całym cyklu życia naszego SI.

Zatem uwzględniając indywidulaną specyfikę naszego Partnera tworzymy Harmonogram działań obejmujący :

 • Aplikowanie rozwiązania SI
 • Rozruch systemu
 • Eksploatacja SI

Poszczególne etapy działań w procesie wdrażania są ściśle zdefiniowane co pomaga stronom uświadomić zakres dostaw i czynności oraz zależności między nimi, ułatwia też nadzorowanie i wczesne wykrywanie zagrożeń realizacji.