| | |Menu główne
zaslepka

Autodesk Simulation Mechanical 2015

sim_mech_200Firma Autodesk rozwija i unowocześnia rodzinę oprogramowania do analizy i symulacji tworzonych konstrukcji opartą o obliczenia MES (Metoda Elementów Skończonych). Najnowsza wersja Autodesk Simulation Mechanical 2015 bazuje na znanym na całym świecie pakiecie ALGOR, który został zakupiony przez firmę Autodesk pod koniec 2008 roku.

Obecna wersja Autodesk Simulation Mechanical 2015 znakomicie uzupełnia cykl cyfrowego prototypowania umożliwiając szybsze wprowadzanie nowych produktów na rynek, zmniejszając koszty materiałowe, zwiększając jakość produktów oraz znacznie redukując koszty wytworzenia prototypów.
Umożliwia też pełną współpracę pomiędzy projektantami, inżynierami i wytwórcami za pomocą pozostałych programów dostępnych w ofercie firm Autodesk.

Podstawowe cechy

Podstawowe cechy pakietu Autodesk Simulation Mechanical, to:

 • Praca na modelach wykonanych w innych systemach CAD
  Autodesk Simulation umożliwia pracę na modelach CAD utworzonych w następujących programach:
  Alibre Design, Autodesk Inventor i Fusion, Autodesk Mechanical Desktop, CoCreate OneSpace Modeling, IronCAD, KeyCreator, Pro/ENGINEER, Rhinoceros, Solid Edge, SolidWorks, SpaceClaim oraz otwiera pliki zapisane w standardach ACIS, DWG, IGES, STEP, STL. Umożliwia też asocjatywną wymianę danych materiałowych i modelowych z programem AutoCAD Inventor.
 • Definiowanie zaawansowanych siatek MES
  Program zawiera wiele narzędzi i kreatorów umożliwiających tworzenie specjalizowanych typów elementów skończonych.
 • Szeroki zakres definiowania przypadków obciążeń, podparć i kontaktów
  Program umożliwia definiowanie, grupowanie i przypisywanie właściwości takich jak obciążenia, więzy, kontakty i materiały w sposób prosty i łatwy, w celu określenia rzeczywistego działania modelu.
 • Określanie działania materiału w odpowiedzi na obciążenia przy użyciu różnych modeli materiałowych
  Lepsze poznanie działania rzeczywistego modelu przez przypisywanie materiałów, obciążeń i więzów do modelu cyfrowego.
 • Analiza konstrukcji przy statycznym i dynamicznym obciążeniu oraz w ruchu
  Program umożliwia tworzenie analiz statycznych, zmęczeniowych, dynamicznych oraz analiz zdarzeń mechanicznych, przepływu ciepła a także analizy typu multiphysics.
 •  Łączenie wyników jednej analizy z obciążeniami w innej analizie
  Program umożliwia wykorzystywanie wyników jednej analizy do definiowania warunków dla drugiej analizy (np. wyniki przepływu powietrza na sposób rozkładu temperatury w danym modelu).
 • Analiza i prezentacja wyników obliczeń
  Program zawiera wiele narzędzi i funkcji do wizualizacji modelu, przeglądania wyników i tworzenia z nich prezentacji. Pozwala na automatyczne tworzenie okien z poszczególnymi wynikami symulacji, uruchamianie animacji i określanie parametrów które mają być zawarte w raportach.

Dowiedz się więcej
Skontaktuj się z naszymi specjalistami: