| | |Menu główne

Autodesk Inventor 2015

????????Autodesk Inventor 2015 – Rodzina produktów CAD Autodesk® Inventor® 3D zawiera pełny, elastyczny zestaw oprogramowania do projektowania elementów mechanicznych 3D, produktów, tworzenia narzędzi, rozwiązań inżynieryjnych na zamówienie i prezentacji projektów. Program przeprowadzania symulacji Inventor pozwoli Ci wyjść poza sferę 3D i przejść do – cyfrowego prototypowania. Funkcja ta pozwala tworzyć dokładny trójwymiarowy model pomocny w projektowaniu, wizualizacji i przeprowadzaniu symulacji produktów przed ich wytworzeniem. Cyfrowe prototypowanie przy użyciu programu Autodesk Inventor pomaga projektować lepsze produkty, zmniejszać koszty projektowe i szybciej wprowadzać produkty na rynek.

 

Dostępne oprogramowanie:

Autodesk® Inventor® 2015

Oprogramowanie do projektowania elementów mechanicznych Autodesk Inventor 3D obejmuje narzędzia CAD do projektowania i prezentacji projektów, które pozwalają eliminować błędy, lepiej przedstawiać koncepcje oraz szybciej tworzyć bardziej innowacyjne projekty produktów. Model w programie Inventor to dokładny trójwymiarowy prototyp cyfrowy, który pozwala weryfikować formę, użyteczność i funkcjonalność projektów podczas pracy, łącząc bezpośrednie modelowanie z procedurami parametrycznymi, dzięki czemu staje się najodpowiedniejszym narzędziem na każdym etapie projektowania.

Program Inventor pozwala:

  • integrować dane z oprogramowania AutoCAD® oraz dane 3D w ramach pojedynczego modelu cyfrowego i tworzyć wirtualną reprezentację finalnego produktu;
  • usprawnić przepływ informacji podczas tworzenia projektów, które wymagają korzystania z danych CAD firm zewnętrznych;
  • zwiększyć wydajność poprzez automatyzację powtarzających się zadań projektowych;
  • sprawniej współdziałać dzięki dokładnej dokumentacji dwuwymiarowej i narzędziom do wizualizacji trójwymiarowej;
  • szybko i bezpiecznie wymieniać dane projektowe w zintegrowanym systemie zarządzania danymi;
  • zoptymalizować wybór materiałów pod kątem wpływu na środowisko, kosztu oraz jakości, aby można było podejmować lepsze decyzje dotyczące zrównoważonego projektowania.

autodesk inventor professional 2014Autodesk® Inventor® Professional 2015

Oprogramowanie CAD 3D Autodesk® Inventor® Professional pozwala jeszcze dokładniej projektować, wizualizować i symulować cyfrową reprezentację końcowych produktów. Zawiera wszystkie podstawowe funkcje związane z projektowaniem elementów mechanicznych w 3D, projektowaniem CAD oraz prezentacją projektów oprogramowania Autodesk Inventor oraz rozszerzone możliwości tworzenia narzędzi do wytwarzania części z tworzyw sztucznych, złożonych systemów trasowanych oraz cyfrowej optymalizacji i weryfikacji wydajności projektu, co zmniejsza potrzebę testowania projektu przy użyciu fizycznych prototypów.

Łatwe w obsłudze oraz wysoce zintegrowane narzędzia do symulacji ruchu oraz analizy naprężeń programu Autodesk Inventor Professional pozwalają przewidzieć zachowanie projektowanej konstrukcji w warunkach rzeczywistych, dzięki czemu można szybciej wprowadzić na rynek jeszcze lepszy produkt. Oprogramowanie Autodesk Inventor Professional automatyzuje również najważniejsze czynności projektowania form wtryskowych do części z tworzyw sztucznych, złożonych instalacji rurowych oraz wiązek i przewodów elektrycznych, co pozwala zmniejszyć liczbę błędów i uzyskać przewagę nad konkurencją.

Oprogramowanie CAD 3D Autodesk® Inventor® jest dostarczane w różnych konfiguracjach produktu, które oferują określone poziomy funkcjonalności dopasowane do procesów roboczych i wymagań dotyczących projektowania.

 

Dowiedz się więcej
Skontaktuj się z naszymi specjalistami: