Informujemy, że zespół AutoR KSI Sp. z o.o. działający dotąd w ramach Grupy Kapitałowej PROCAD, obecnie wchodzi w struktury PROCAD SA.
Adres oraz wszystkie dane kontaktowe pracowników AutoR KSI pozostają bez zmian.

Zapraszamy do współpracy, od teraz jako integralna część zespołu PROCAD SA, największego polskiego dostawcy systemów inżynierskich. www.procad.pl