Wspomaganie eksploatacji kompleksowej – umowy SST

Wspomaganie eksploatacji kompleksowej jest podstawowym etapem, zapewniającym należyte organizacyjno-techniczne funkcjonowanie systemu projektowania inżynierskiego i jego procesów. Przygotowuje firmę do maksymalnie produktywnego korzystania z pełni funkcjonalności systemu inżynierskiego. Pomaga utrzymać i rozwinąć wysoką produktywność z określonego wątku bądź całości Twojego systemu inżynierskiego. Ułatwia  odzysk nakładów poniesionych na rozruch wątku systemu oraz czerpanie zysków. 

Wspomaganie realizowane jest na poziomie techniczno-organizacyjnym, obejmuje system i procesy, zidentyfikowane w fazie oceny kompleksowego stanu i potrzeb. Wspomaganie monitorowane jest na bieżąco poprzez współbieżną fazę monitoringu biznesowego systemu projektowania  – w obszarze stanu, celów, wskaźników i pojawiających się potrzeb zmian. Wspomaganie fazy eksploatacji kompleksowej sukcesywnie obejmuje i uwzględnia wspomaganie cyklów życia zmian wdrożeniowych – dla wszelkich odrębnie wdrożonych i eksploatowanych zmian pojawiających się w tej kompleksowej fazie.

Dowiedz się więcej
Skontaktuj się z naszymi specjalistami:

 Zobacz także:

Wspomaganie cyklów życia zmian wdrożeniowych

Monitoring biznesowy systemu projektowania