Wdrożenie pilotażowe zmiany

 

Wdrożenie pilotażowe pozwala przetestować na przykładowym projekcie z wybraną grupą użytkowników zmiany, mogące obejmować:

  • Przejście z przygotowania dokumentacji rysunkowej na rysunkowo-obiektową w dwóch wymiarach
  • Przejście do projektowania w 3D z wykorzystaniem możliwości najnowszych osiągnięć CAD w celu zwiększenia jakości i innowacyjności projektów
  • Wprowadzenie pracy współbieżnej pozwalającej na optymalizację procesu wymiany i wykorzystywanie danych współdzielonych
  • Wprowadzenie pełnego zarządzania danymi w celu usprawnienia procesu zatwierdzania dokumentacji oraz usystematyzowania zasad wprowadzania zmian

Wdrożenie pilotażowa przeprowadza, według najlepszych światowych praktyk oraz standardów nasz Dział Wdrożeń. Pamiętaj, że jakość i pewność Twoich efektów wypływa z jakości Twojego wdrożenia.

Korzyści płynące z wdrożenia pilotażowego:

  • Sprawdzisz nowy sposób pracy z oprogramowaniem jeszcze przed jego zakupem – z pełną pomocą naszych specjalistów
  • Zbierzesz niezbędne doświadczenia własne co do realizacji pełnego projektu
  • Uzyskasz analizy i raporty, niezbędne do sporządzenia studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej projektu pełnego
  • Pozyskasz bezcenne know-how, nawet w przypadku braku decyzji o pełnym wdrożeniu
  • Ograniczysz koszty inwestycji w oprogramowanie oraz we wdrożenie
  • Otrzymasz 30 dni bezpłatnego testowanie oprogramowania

UWAGA: 100% refundacja wdrożenia pilotażowego!

Wdrożenie pilotażowe możesz mieć zupełnie bezpłatnie! Jeżeli po przeprowadzonym pilotażu zamówisz u nas pełne wdrożenie, otrzymasz 100% refundację kosztów wdrożenia pilotażowego.

Wdrożenie pilotażowe pozwala w wielu przypadkach lepiej przygotować pełne wdrożenie zmiany.  

Dowiedz się więcej,
Skontaktuj się z naszymi specjalistami:

Zobacz także 

Wdrożenie zmiany

Wspomaganie eksploatacji zmiany

Wspomaganie zamierania zmiany i nowych rozwiązań