Wspomaganie cyklów życia zmian wdrożeniowych (AutoR/I-EX)

Wspomagamy, związane z wdrożeniami,  ważne zmiany w Twoim systemie projektowania, poprzez wspieranie cyklu życia takich zmian. Usługi wspomagania cyklu życia zmiany wdrożeniowej w systemie projektowania bazują na opracowanej przez nas metodologii ESLA™ (Engineering System Lifecycle Aid), obejmując jej przygotowanie, wdrożenie, utrzymanie i rozwój oraz zamieranie, połączone z przygotowywaniem nowych rozwiązań. Podejście takie gwarantuje, że nie przeoczymy żadnego etapu życia zmiany, w pełni wspomagając sumaryczne jej efekty.

ESLA™ to przyrastająca baza informacyjna, spójna metodologia, rozwój po spirali: najlepsze efekty wspomagania dla zmian Twojego systemu i procesów projektowania inżynierskiego.

Zmiana wdrożeniowa dotyczy odrębnie analizowanego zaangażowania kapitału inwestycyjnego Twojej firmy w określony projekt. Zmiana ta nie jest zmianą ewolucyjną, utrzymującą adaptację i rozwój, lecz znaczącą, wyodrębnioną zmianą, posiadającą własny cykl życia.

Etapy cyklu życia zmiany Twojego systemu projektowania wspomagane są przez nas poprzez:

  • Wdrożenie pilotażowe zmiany
  • Wdrożenie zmiany
  • Wspomaganie eksploatacji zmiany
  • Wspomaganie zamierania zmiany i nowych rozwiązań

 

Dowiedz się więcej
Skontaktuj się z naszymi specjalistami:

Zobacz także :

Wdrożenie pilotażowe zmiany

Wdrożenie zmiany

Wspomaganie eksploatacji zmiany

Wspomaganie zamierania zmiany i nowych rozwiązań

Leave a Reply