Wybór zmian wdrożeniowych

Przed podjęciem decyzji o wejściu w jakąkolwiek zmianę i stosowną inwestycję, Zarząd Twojej firmy powinien dysponować odpowiedziami na  pytania dotyczące potrzeb, wyboru i określenia zmiany w obszarze systemu projektowania inżynierskiego oraz jego procesów (zwanych dalej łącznie systemem):  

Rozpoznanie potrzeb zmiany:

 • Jaki jest kompleksowy stan systemu?
 • Jakie są cele operacyjne i strategiczne firmy, na które ma wpływ system?
 • Jakie są wskaźniki efektywności systemu, monitorujące kompleksowo te cele?
 • Uwzględniając te wskaźniki, czy i jakiego rodzaju zmiany są potrzebne?

 Wybór zmiany:

 • Jaką konkretnie zmianę należy realizować?
 • Jakie wskaźniki efektywności opisują najlepiej tę zmianę?

Określenie zmiany:

 • Czy zmiana jest opłacalna?
 • Jaki jest cel biznesowy zmiany, kto na niej zyskuje, a kto za to płaci?
 • W jakich momentach cyklu życia zmiany istnieją rezerwy na finansowanie zmiany?
 • Jaki produkt wybrać: dedykowany czy standardowy i dlaczego?
 • Jakie są koszty cyklu życia zmiany?
 • Ile kosztuje wprowadzenie zmian do założeń projektu i na jakim etapie warto je jeszcze wprowadzać?
 • Kto jest / może być finansującym zmianę?
 • Jak wprowadzić system motywacji własnych pracowników, prowadzący do sukcesu wdrożenia?
 • Jak sformułować wymagania wobec jakości i integracji danych zmiany z posiadaną bazą wiedzy?
 • Jak zdefiniować punkty kontrolne (kamienie milowe) w cyklu życia zmiany?
 • Jakie zagrożenia niesie wdrożenie zmiany tj. dlaczego i w jakim zakresie początkowo spadnie wydajność?
 • Jak sformułować kryteria rozliczenia wdrożenia i wsparcia eksploatacyjnego tak, aby wynagrodzenie dostawcy rozwiązania zależało od efektu?
 • Które elementy cyklu życia zmiany, nie objęte wdrożeniem, muszą zostać dostosowane do wprowadzanej zmiany?
 • Kogo i w jakim zakresie szkolić w związku ze zmianą?
 • Jakie role dla zasobów ludzkich systemu przewiduje zmiana i jak zmienia to strukturę zarządzania?

Określając cele biznesowe zmiany, dobrać należy stosownie do nich odpowiednie wskaźniki efektywności. Są one podstawowymi miarami jakości tego obszaru biznesu, który podlegał będzie wpływom planowanej zmiany, w odniesieniu do celów zmiany. Wskaźniki te określanie i dobierane są na bazie kompleksowych wskaźników efektywności, związanych z całością systemu. UWAGA: bez określenia takich wskaźników nie jest możliwe późniejsze, skuteczne przeprowadzenie profesjonalnej analizy ROI/TCO.

Leave a Reply