Monitoring cyklów życia zmian wdrożeniowych

Monitoring cyklów życia zmian wdrożeniowych

Sprawdzaj, jakie efekty osiągasz w trakcie całości zmiany. Dzięki temu będziesz wiedział, jakiego w istocie dokonałeś wyboru – także co do zewnętrznego partnera, współpracującego z Tobą w procesie zmiany;-)

W średniej wielkości firmie produkcyjnej, projektującej swoje wyroby, budżet komputerowego systemu inżynierskiego (system CAD) jest najczęściej rzędu kilku procent. Efekty, jakie przynosi taki system, mogą być jednakże niewspółmiernie większe – zarówno co do zysków, jak i strat! Dlatego im większy system inżynierski, tym ważniejsze są narzędzia do oceny efektów.

Monitoring umożliwia kontrolę efektów osiąganych poprzez wdrożenie i umożliwia ocenę rentowności inwestycji. Sprawdza i ocenia stan, cele, wskaźniki oraz potrzeby modyfikacji samej zmiany, funkcjonujące i pojawiające się w fazie cyklu życia określonej wdrożeniowej zmiany systemu i jego procesów.

  • Monitoring wskaźników efektywności zmiany
    Monitorowanie wskaźników efektywności zmiany, na tle celów zmiany, jest podstawą do oceny zmiany. Monitoring uwzględnia kamienie milowe zamiany.
  • Ocena potrzeb korekty zmiany
    W trakcie cyklu życia zmiany, skutkiem pojawiania się nowych uwarunkowań, mogą pojawiać się i najczęściej pojawiają się potrzeby korekt w obszarze celów, stanu i wskaźników zmiany.