Monitoring biznesowy projektowania

Faza monitoringu biznesowego projektowania i jego zmian (monitoringu eksploatacji kompleksowej oraz podrzędnie monitoringu zmian wdrożeniowych), realizowana jest współbieżnie do fazy wspomagania systemu projektowania. Pozwala na bieżąco weryfikować działania wspomagania w kontekście celów organizacyjno-technicznych i biznesowych, określonych przez Twoja firmę w fazie oceny biznesowej systemu projektowania.

Uwaga: monitoring całości systemu i jego zmian prowadzimy po części my, po części Twoja Firma. Część monitorowanych parametrów, głównie o charakterze organizacyjno-technicznym, monitorowana jest przez nas, część, głównie o charakterze biznesowym, w tym wyników finansowych, tradycyjnie monitorowana jest bezpośrednio przez Twoją firmę. Ważny dla sukcesu monitoringu jest podział, która strona odpowiada za jakie wskaźniki efektywności.

Jeśli jesteś zainteresowany biznesowym monitoringiem  Twojego systemu projektowania i jego zmian, skontaktuj się z naszym konsultantem już teraz!