Wsparcie i rozwój projektowania

Mapa nawigacyjna oferty usługowej wsparcia i rozwoju projektowania

1. Wspomaganie systemu projektowania  to całościowy pakiet usług wspomagania techniczno – organizacyjnego, nazywany przez nas SST (Service, Support, Training) obejmujący utrzymanie, adaptację i rozwój   całości Twojego systemu projektowania w jego podstawowej fazie – eksploatacji   kompleksowej, a także wspomaganie wyodrębnionych wewnątrz tej eksploatacji cyklów życia wyodrębnionych zmian, wdrażanych wewnątrz systemu. >>>
  1.1 Wspomaganie eksploatacji kompleksowej to bazowa część pakietu usług SST – podstawowy etap wspomagania,   zapewniający należyte organizacyjno-techniczne   funkcjonowanie Twojego systemu projektowania inżynierskiego i jego procesów   oraz w pełni produktywne   korzystanie z funkcjonalności systemu. >>>
  1.2 Wspomaganie cyklów życia zmian wdrożeniowych to rozszerzenia bazowego pakietu usług   SST, stosowane każdorazowo w przypadkach wyodrębnionych, ważnych zmian w   Twoim systemie projektowania, związanych z inwestycjami. Usługa   wspiera cykle życia takich zmian, obejmując ich przygotowanie,   wdrożenie, utrzymanie i rozwój oraz zamieranie, połączone z przygotowywaniem   nowych rozwiązań. >>>
    0). Wdrożenie pilotażowe zmiany to usługa realizowana jest w przypadku planów wejścia w skomplikowaną i kosztowną zmianę, wdrożenie pilotażowe ma na celu uruchomienie i ocenienie prototypu zmiany w Twojej firmie, celem zebrania doświadczeń przed wdrożeniem bądź odstąpienia od zmiany w jej planowanej postaci. Wyniki wdrożenia pilotażowego są podstawą dla decyzji o wdrożeniu zmiany. >>>
    1). Wdrożenie zmiany – ta najważniejsza organizacyjno-technicznie usługa w zmianie Twojego systemu, decydująca także o przyszłości biznesowej zmiany, standardowo uzupełniania jest analizą przedwdrożeniową. Wdrożenie będzie tym lepsze, im będzie krótsze, im mniejszy będzie w jego trakcie spadek produktywności oraz, co najważniejsze, im większą produktywność osiągniemy po wdrożeniu zmiany. Wdrożenie powinno być biznesowo weryfikowane przez monitoring cyklu życia zmiany wdrożeniowej. >>>
    2). Wspomaganie eksploatacji zmiany to ważna biznesowo usługa w zmianie. W fazie eksploatacji następuje zwrot z określonej inwestycji Twojej Firmy w system projektowania. W etapie tym, dzięki odpowiedniemu wspomaganiu, utrzymywana jest osiągnięta powdrożeniowo nowa, wyższa produktywność projektowania. Usługa jest kontrolowana biznesowo przez monitoring cyklu życia zmiany wdrożeniowej.  >>>
    3).Wspomaganie zamierania zmiany i nowych rozwiązań – usługa obejmuje wygaszenie eksploatowanego rozwiązania oraz przygotowanie przejścia do nowego. Eksploatacja danej zmiany może stać się w pewnym momencie rozwiązaniem niekorzystnym, ze względu na rosnący koszt utrzymania istniejącej produktywności bądź na dostęp do nowych technologii, umożliwiających opłacalne uzyskanie produktywności wyższej. Sygnał do uruchomienia usługi otrzymujemy z monitoringu cyklu życia zmiany wdrożeniowej. >>>
2. Ocena biznesowa systemu projektowania to niezwykle ważna usługa biznesowa, zalecana dla tradycyjnie wspomaganego systemu projektowania. Wiedza pozyskana w wyniku oceny stanu i potrzeb umożliwia m.in. bardziej efektywne   zarządzanie systemem projektowania poprzez określenie celów biznesowych i wskaźników projektowania. Ocena obejmuje także biznesowy wybór zalecanych zmian systemu. Ocena biznesowa pozwala określić jakie konkretne, istotne dla Twojej firmy parametry systemu mają być monitorowane.   >>>
  2.1 Ocena stanu i potrzeb – usługa obejmuje analizę funkcjonowania   biura konstrukcyjnego z punktu widzenia interesu przedsiębiorstwa jako całości. Uwzględnia ona analizę wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń oraz analizę efektywności zastosowanych rozwiązań, w tym wspieranie przez nie procesów operacyjnych. Nie mniej istotnym efektem realizacji projektu jest podniesienie wiedzy i kwalifikacji personelu odpowiedzialnego za biuro konstrukcyjne. >>>
  2.2 Wybór zmian wdrożeniowych to ważne zadanie zarządcze w firmie, wspomagane przez naszą firmę. Przed podjęciem decyzji o wejściu Twojej firmy w połączoną z inwestycją zmianą wdrożeniową, rozpoznaniu powinny podlegać faktyczne potrzeby zmiany. Podejmując decyzję o zmianie, należy biznesowo określić jej konsekwencje. >>>
3. Monitoring biznesowy systemu projektowania  to ważna usługa, realizowana współbieżnie do wspomagania projektowania, jest logicznym uzupełnieniem oceny biznesowej systemu projektowania. Pozwala na bieżąco doskonalić system, weryfikując działania wspomagania w kontekście określonych wcześniej celów biznesowych oraz modyfikując wskaźniki osiąganych celów. >>>
  3.1 Monitoring stanu i potrzeb – usługa realizowana współbieżnie do wspomagania eksploatacji kompleksowej,   do obejmuje monitoring określonych uprzednio w ocenie biznesowej stanu zasobów systemu, biznesowych celów   osiąganych poprzez projektowanie i wskaźników ich realizacji a także potrzeb   zmian w całości eksploatowanego systemu projektowania inżynierskiego. >>>
  3.2 Monitoring cyklów życia zmian wdrożeniowych -usługa realizowana równolegle do wspomagania cyklu życia zmiany wdrożeniowej,   poprzedzona przez wybór zmian wdrożeniowych, pozwala na określenie zmian produktywności systemu, powstałych w wyniku zmiany wdrożeniowej. Umożliwia kontrolę efektów osiąganych w trakcie całości cyklu życia zmiany, w tym kontrolę rentowności określonych inwestycji. Sprawdza i ocenia stan, cele, wskaźniki oraz potrzeby modyfikacji zmian, wybranych do realizacji w fazie wyboru zmian wdrożeniowych. >>>