Miary sukcesu

  • … udane życie produktów Twojej firmy – od zaprojektowania danego produktu, poprzez jego wyprodukowanie i eksploatację, aż do utylizacji. Współcześnie system projektowania inżynierskiego (SPI)  i jego procesy tworzą  większość cech produktu, ważnych w jego cyklu życia, ale również w biznesie Twojej firmy.  Z tego punktu widzenia, projektowanie jest najważniejszą fazą tego cyklu. Dlatego też zarządzanie cyklem życia produktu – PLM (Product Lifecycle Management) staje się obecnie coraz ważniejszym kierunkiem działań firm projektowo-produkcyjnych. PLM to metodyka, a nie takie czy inne oprogramowanie ją wspierające. Dzięki PLM Twoja firma może zacieśnić i poprawić związki z obecnymi i przyszłymi klientami, wpływając na lepsze dopasowanie produktu do potrzeb i przyspieszając sprzedaż. Twoja firma może także minimalizować, już na etapie projektowania, całkowity koszt cyklu życia produktu – LCC (Life Cycle Cost),  tak ważny dla świadomego inwestora.
  • … Twoja satysfakcja, Twojego zespołu i Twojej firmy – a zarazem nasze referencje. To buduje lepszy świat i lepszy biznes, w którym wygrywają gry o sumie dodatniej, a nie zerowej. Sukces w firmie to nie tylko pomnażanie finansów, lecz także wzmacnianie jej kapitału społecznego, materializującego się satysfakcją i zaangażowaniem kadry.