O firmie

AutoR KSI – lider wspomagania zmian w systemach projektowania inżynierskiego

Opierając się na ponad 20-letnich doświadczeniach, inspirujemy i uczestniczymy we wspomaganiu systemów CAD/CAE/PDM/CAM w firmach, obejmującym całościowe wsparcie takich systemów oraz ich zmian poprzez planowanie, wdrażanie, usprawnianie i optymalizację inżynierskich procesów biznesowych. Pomagamy firmom w podwyższaniu jakości krytycznych elementów systemu – kwalifikacji i motywacji kadry, projektów inżynierskich, oprogramowania, sprzętu, zasobów informacji inżynierskiej oraz organizacji całości systemu oraz interface CAD/ERP. Wspomagamy procesy zarządzania projektowaniem, projektowania inżynierskiego oraz pomocniczych, wspierających projektowanie. Specjalizujemy się w obsłudze firm z branży górniczej, energetycznej,  elektromechanicznej oraz projektowania instalacji przemysłowych. Rozwijamy swoje kompetencje w sposób ciągły: w 2011 r. firma uzyskała autoryzacje, dotyczące biznesowego konsultingu inżynierskiego oraz wspomagania zarządzania cyklem życia produktu.

Nasze usługi są niezwykle wysoko cenione w branży, m.in. za jakość oraz pomoc w poprawie efektów z projektowania inżynierskiego.

AutoR – co oferujemy?

Wdrażamy i dostarczamy systemy inżynierskie (CAD, PDM, CAM, CAE…) wsparte szkoleniami, serwisem oraz wsparciem, wraz z dedykowanym do specjalistycznych zastosowań inżynierskich sprzętem i infrastrukturą sieciową.Posiadamy bardzo bogate tradycje i doświadczenia szkoleniowe – między innymi związane z założeniem pierwszego w Polsce akademickiego Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk. Obecnie, po dołączeniu do Grupy Kapitałowej PROCAD, działalność szkoleniowa jest prowadzona w imieniu wszystkich spółek Grupy przez Autoryzowane Centrum Szkoleniowe PROCAD. Nasze szkolenia prowadzimy według sprawdzonych standardów, w oparciu o wyróżniającą się kadrę dydaktyczną, posiadając autoryzacje producentów oprogramowania. Kursy dla określonych przedsiębiorstw przygotowujemy w oparciu o identyfikację ich konkretnych potrzeb. Organizujemy nowatorskie przedsięwzięcia szkoleniowe i konferencyjne, które pomagają osobom pracującym w branży inżynierskiej podnosić kwalifikacje i wymieniać się doświadczeniami. Wspieramy firmy w precyzyjnym definiowaniu swoich potrzeb w zakresie systemów inżynierskich jak i stwarzaniu optymalnej strategii ich zaspokojenia.Oferujemy pełną obsługę biur projektowych i konstrukcyjnych w zakresie serwisu, wsparcia technicznego i szkoleń. Współpracę taką realizujemy najczęściej w oparciu o określone, odrębne umowy SUS i SST), które przenoszą znacząco ciężar obsługi oraz utrzymania systemu inżynierskiego z określonego przedsiębiorstwa na AutoR KSI, pozwalając biurom ograniczyć nakłady pracy na zadania niezwiązane bezpośrednio z pracą projektową, poprawiając przez to efektywność i konkurencyjność.

AutoR – co nas wyróżnia?

Rozumiemy rolę, jaką odgrywa aktywnie rozwijający się system inżynierski CAx w funkcjonowaniu całej firmy i osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Naszą działalność postrzegamy w kategoriach wspierania biznesu naszych klientów, przez określone i umiejętne wykorzystanie technologii informatycznych. Dlatego współpracującym z nami firmom doradzamy najkorzystniejsze możliwe rozwiązania, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Pomaga to naszym parterom osiągnąć najlepszy efekt biznesowy z inwestycji w stosowne rozwiązania programowe, sprzętowe i organizacyjne.Jesteśmy jedną z najwyżej cenionych marek w branży CAD w Polsce. Posiadamy najwyższe osiągalne obecnie certyfikaty Autodesk. Nasze wyjątkowe doświadczenie w obsłudze całego procesu wdrożenia systemów inżynierskich potwierdzone jest stosownymi referencjami od znanych na rynku firm.

Osiągnięcia firmy AutoR

 

AutoR – historia firmy

 • Maj 1990 – Powstaje formalnie AutoR KSI, jako wspólne przedsięwzięcie grupy inżynierów, w większości wykładowców uczelni wyższych, specjalistów z zakresu komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Spółkę tworzy 5 udziałowców: Jan Dubowik, Włodzimierz Dżygadło, Jan Parczewski, Maciej Rezner, Maciej Rydlewicz.
 • Lipiec 1991 – utworzenie oddziału w Warszawie przy ul. Batorego.
 • Wrzesień 1992 – rozwiązanie umowy spółki z M. Reznerem i M. Rydlewiczem
 • Czerwiec 1995 – AutoR jako pierwsza firma w Polsce otrzymuje od Autodesk status Authorised Systems Center.
 • 1996 – Wydzielenie się z AutoRa spółki – córki MECH, utworzonej przez 2-ch współwłaścicieli AutoRa – Jana Dubowika i Włodzimerza Dżygadło.
 • Sierpień 1997 – Przeniesienie oddziału warszawskiego firmy na ul. Porannej Bryzy.
 • 1998 – AutoR inauguruje cykl międzynarodowych konferencji inżynierskich CAxman.
 • Lipiec 2000 – Powstaje ATUTOR IC, utworzony przez AutoR KSI i Prochem S.A., którego obszarem działalności jest integracja cyfrowa i zarządzanie dokumentacją.
 • Wrzesień 2000 – Autor zostaje wyróżniony dyplomem za „sprzedaż pierwszej w Polsce komercyjnej wersji oprogramowania Autodesk Inventor”.
 • 2002, 2003, 2004, 2005 – AutoR w kolejnych rocznych podsumowaniach otrzymuje wyróżnienia od Autodesk za najskuteczniejszą sprzedaż.
 • 2006 – Wyróżnienie od Autodesk za największe wdrożenie subskrypcji
 • Październik 2006 – Utworzenie oddziału w Gliwicach.
 • Luty 2007 – Utworzenie oddziału w Elblągu.
 • Lipiec 2007 – Przeniesienie siedziby administracyjnej do Warszawy.
 • Luty 2010 – zmiana formuły działalności ze spółki jawnej na spółkę z o.o.: od strony formalnej, z dniem 1 lutego 2010 spółka z o.o. AutoR Komputerowe Systemy Inżynierskie przejmuje aportem całość dotychczasowego przedsiębiorstwa spółki jawnej AutoR Komputerowe Systemy Inżynierskie Grażyna Parczewska i Jan Parczewski, wstępując tym samym z dniem przejęcia we wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowej spółki jawnej (art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych).Inwestorem strategicznym spółki staje się PROCAD S.A.
 • Styczeń 2013 – W związku decyzjami o zwiększeniu integracji działalności spółki z PROCAD SA, stanowisko Prezesa Zarządu obejmuje Maciej Horeczy, pełniący także funkcję Wiceprezesa w PROCAD SA.